Welkom op mijn website! 

hans götze 
Het verzorgen van Trainingen & Studiedagen aan beroepskrachten in de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is wat ik met heel veel plezier en enthousiasme doe.
Met aandacht en zorgvuldigheid maak ik een studiedag of bijscholing die bij uw team past!

In 2022 speciale aandacht voor: kinderverwaarlozing - Scheiding en victim blaming!
verder:
Moedige Meldcode Gesprekken - Een training waarin kennis, vaardigheden en durf samen komen. 

Open bespreekcultuur - A.d.h.v werkvormen worden moeilijke thema's bespreekbaar gemaakt. Ook teamcoaching mogelijk, zowel op samenwerken als pedagogisch handelen!

Kinderen met Opvallend Gedrag - Casus bespreking - Vervolg op de training KmOG. voor mensen die de eerste training hebben gevolgd.

MAANDAG 21 November 2022 - BIJSCHOLING AANDACHTSFUNCTIONARIS IN SOEST. 


Trainingen over de meldcode Kinderverwaarlozing, Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Kinderverwaarlozing, Kindermishandeling of anders gezegd ‘geweld/nalatigheid tegen kinderen’ komt veel voor. Tijdens de bijeenkomsten en studiedagen besteed ik aandacht aan het moment dat een volwassene vervalt in geweld plegen tegen, of het nalaten van zorg tov een kind. Geweld en nalatiheid kennen vele vormen, daarover met een volwassene/een ouder in gesprek gaan brengt altijd een vorm van spanning met zich mee. Wij, beroepskrachten komen op voor het kind. Veelal zien we het kind als slachtoffer. En de volwassene als dader. Voor mij zijn beide slachtoffer en hebben beide ondersteuning nodig om het geweld, de nalatigheid of het misbruik te stoppen. De kracht zit in het creëren van een sfeer waarin twijfel en onmacht bespreekbaar gemaakt kan worden. Hoe je dat doet, leer je in de training.
De bewezen effectieve methodes PAKVAST & SIGNALENWIJZER zet ik tijdens bijscholingsmomenten in.


Agenda OKT 2022
Vadercirkel                           -   Dinsdag    1 8- 10-2022 - 19:30 - 21:30
Aanstaande vaderbijeenkomst   
-   Maandag     24-10-2022 - 19:30 - 21:30
Labyrint Ceremonie                 -  Zondag   09- 10-2022 -  10:00 - 15:00

Agenda NOV 2022
Vadercirkel                          -   Maandag    07-11-2022  - 19:30 - 21:30
Aanstaande vaderbijeenkomst  
-  Woensdag   09-11-2022  - 19:30 - 21:30
Medicijnwiel Ceremonie           -  zondag     13-11- 2022  - 10:00 - 15:00

klik op de link en je vindt meer data!

Tijdens bijeenkomsten staan verbinding, gezamenlijkheid & emotionele veiligheid centraal. Hierdoor ontstaat een sfeer waarin een ieder zich veilig voelt, wat een belangrijke voorwaarde is om te kunnen uitwisselen, leren en ervaren. 

We mogen onze trainingsruimte weer gebruiken!!  Er kunnen 16 deelnemers terecht.  
Het adres is: Birkstraat 95-01 3768 HD te Soest. Het is mogelijk om de ruimte te huren

hans@trainingenadviesoveropvoeden.nl

Ik kijk uit naar onze ontmoeting!
Hans Götze

foto: Floor Mommers