‪Janusz Korczak‬: kinderen als medeburgers

 

hans götzeIn samenwerking met de Korczak Stichting geef ik interactieve lezingen over het leven en werken van Janusz Korczak. Ik koppel de theorie aan de praktijk waardoor er een actieve afwisseling ontstaat tijdens de lezing en / of workshop.

Janusz Korczak was een joodse Poolse dokter en pedagoog die voor en in de Tweede Wereldoorlog huisarts was en directeur van twee weeshuizen. In zijn leven en werk was hij steeds op zoek naar respect en rechtvaardigheid voor kinderen. Binnen de weeshuizen waar hij de leiding had, heeft hij de mentor, de mediator geïntroduceerd.

Daarnaast was hij de eerste die de rechten voor kinderen vormgaf binnen de plek waar ze samen leefden. Dit maakt Korczak tot een bijzonder persoon. Hij ging samen met de kinderen naar concentratiekamp Treblinca en werd daar gedood.
Zijn leven en de vele boeken die hij heeft geschreven vormen een inspiratiebron voor veel mensen die werken met jonge mensen (tussen 0 en 18 jaar).

“Kinderen zijn al mensen, dat hoeven ze niet meer te worden”.