Open Bespreek-Cultuur

Vertellen, luisteren, reageren en openstaan voor de perspectieven van een ander.

Wanneer aan een groep deelnemers de vraag wordt gesteld: "Wat is er belangrijk in de omgang met elkaar"? Wordt als eerst vaak 'respect' genoemd en als tweede vaak 'Openheid'. Terwijl de intentie oprecht is, blijkt het in veel werksituaties niet altijd even makkelijk om open en eerlijk te vertellen wat je ervaart of wat je gedachten en gevoelens zijn. Wanneer je emotionele veiligheid ervaart wordt het al een stuk makkelijker. Een open bespreek-cultuur is niet vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat een ieder daarin investeert. En minstens zo belangrijk dat het management daarin fasciliteert. 

Een thema bijeenkomst met als titel 'Open bespreek-cultuur’ kan verschillende insteken hebben.
Bijvoorbeeld:
- ‘Het bespreekbaar maken van zorgelijke of onveilige situaties met betrekking tot kinderen en hun ouders'.
  bijvoorbeeld in het kader van de meldcode huiselijk geweld. 
- De verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen en mannen op de werkvloer.
- Een stroef lopende samenwerking in een team of op een locatie
- Pesten, (echt)scheiding, verlies. Hoe kunnen we hier open over in gesprek gaan?
- Verschillende achtergronden van collega’s

Zelf vinden we het vaak gevoelige onderwerpen en praten we er liever niet over. door schaamte of tijd gebrek of taboe!? Met betrekking tot kinderen denken kunnen we denken dat het onderwerp te moeilijk zou kunnen zijn. Vaak ligt het echter bij ons zelf. Wij hebben zelf de woorden niet. Je open stellen, kwetsbaarheid tonen, woorden vinden om je te uiten. Dat is de uitnodiging...
Als we zelf stevig in een thema staan en je de ruimte voelt dat je 'het' niet zeker hoeft te weten. Dat je mag twijfelen en niet veroordeelt wordt ontstaat er een veilige sfeer waarin je op kan bespreken wat belangrijk is. Zo ontstaat er een open bespreek-cultuur op jouw werkplek!

'Open bespreek-cultuur' is een sterk thema voor een studiedag over teamsamenwerking. 
Kdv Vlietkinderen, Kdv Natuurfontein en Kdv Parvaneh gingen je al voor.

Een ontmoetingsbijeenkomst met als thema 'open bespreekcultuur' wordt op maat gemaakt, en kan dus verschillende thema's hebben.
Het zal een interactieve bijeenkomst zijn LIVE of ON-Line met verschillende werkvormen.

Traject: Voorbespreking (vraag & visie) - uitvoer: denk aan één tot vijf bijeenkomsten van drie uur - evaluatie, mogelijkheid terugkom bijeenkomst.
Belangrijk is dat het management na de bijeenkomsten actief tijdens vergaderingen en teamoverleg de 'open bespreek-cultuur' doorzet.

De prijs wordt bepaald aan de hand van de grote van de opdracht. 

contact: 06-4879 6542
Mail: hans@trainingenadviesoveropvoeden.nl