Kinderen met Opvallend Gedrag

?Ik heb vragen omtrent gedrag dat ik niet begrijp!

Opvallend gedrag is subjectief. Wat voor de één normaal is of makkelijk om mee om te gaan, kan voor de ander ingewikkeld zijn. Pedagogisch medewerkers zien de afgelopen jaren dat gedrag van kinderen en ouders complexer is geworden, het is lastig om op het veranderende gedrag te kunnen anticiperen. Tijd speelt een rol, ook kennis over het kind en zijn, (veranderende) leefsituatie. Ouders kunnen veeleisend zijn of belangrijke informatie weglaten, wat maakt dat het omgaan met, en begrijpen van een kind bemoeilijkt wordt!!

Hoe kunnen we de pedagogisch medewerkers ondersteunen als ze met gedrag en of opvallend gedrag te maken krijgen? Hoe duidt je het gedrag van een kind? Hoe betrek je ouders in dit proces? Hoe zet de pedagogisch medewerker haar/zijn talenten in? ‘Wat vertelt het kind met zijn of haar gedrag’? ‘Welke invloed heeft het gedrag van de pedagogisch medewerker op het gedrag van het kind’?

Vragen roepen nieuwe vragen op, de antwoorden zijn niet altijd eenduidig. Elke kind - mens is uniek, situaties kunnen overeenkomen en hebben hun eigen dynamiek. De training neemt de pedagogisch medewerker bij de hand, we gaan in gesprek over de belevingswereld van kinderen, ouders en de pedagogisch medewerker. Deze gaan we met elkaar verbinden. Inzicht, kennis, begrip en bewustzijn gaan toenemen. Spel- en werkvormen uit de speltherapie zijn de meerwaarde is van deze training. 

Het doel van de training is de pedagogisch medewerker leren vanuit een ander gezichtspunt kijken naar kinderen ouders en zichzelf. Het maken van een plan heeft als doel dat de pedagogisch medewerker een handzaam middel in handen krijgt om ten alle tijden met (opvallend) gedrag te kunnen omgaan. Tijdens de training speel ik in op de nieuwsgierigheid, talenten en competenties van de pedagogisch medewerker, zodat hij/zij die op een bewustere manier gaan inzetten in het omgaan met gedrag waar vragen over zijn, veranderd of opvalt.

Bijeenkomst 1
De training heeft een praktische insteek, werkvormen, praktijk voorbeelden, video en discussie. In deze bijeenkomst staat jouw attitude en de manier waarop jij gedrag van kinderen interpreteert centraal. Wat maakt dat jij gedrag opvallend vindt? We kijken naar wat maakte dat een kind zich op een bepaalde manier ging of gaat gedragen, is het aanleg of aangeleerd? Theorie, praktijk zullen elkaar afwisselen aangevuld met video fragmenten.

Bijeenkomst 2
Tijdens deze bijeenkomst gaan we onderzoeken wat er nodig is om gedrag te sturen dan wel aan te passen, dat van een kind, dan wel je eigen gedrag of dat van een collega’s. Hoe ondersteun je elkaar in dit proces, en welke rol speelt vertrouwen daarbij. Spel is taal, jouw manier van communiceren is dus van groot belang! De gehele training reik ik ‘omdenken’ en ‘Geweldloze communicatie’ aan. Hoe ga je om met de factor ‘tijd’ en ‘Hoe betrek je ouders?’ Welke spelvormen en materialen kies je en hoe maak je een haalbaar plan?!.

KmOG - casus bespreking
In deze online bijeenkomst van drie uur ga ik met deelnemers die de training KmOG hebben gevolgd in gesprek over situaties die er nu op je werkplek spelen. Je kan je nu al voor inschrijven door een mail te sturen. 

Technische informatie:
Mogelijkheden: 2 bijeenkomsten van 3 uur of  4 bijeenkomsten van 2,5 uur. (In de uitgebreide versie word er meer tijd aan onderwerpen besteed, er wordt geoefend met omdenken en geweldloze communicatie in contact met kinderen, collega’s en ouders, de deelnemers presenteren hun plan van aanpak).
Doelgroep:       Pedagogisch medewerkers BSO* KDV* PSZ - pedagogisch coach - managers
Deelnemers:     minmaal 6 mensen - max 16 mensen. Bij groter groepen BEL! Dan overleggen we.

Optie:              ochtend - middag - avond of een hele dag.
Prijs: 2 x 3 uur       : €    945,00 incl btw - bewijs van deelname; voor en na-gesprek; digitale reader; ex reiskosten.
Prijs: 4 x 2,5 uur    : € 1.345,00 incl btw - bewijs van deelname; voor en na-gesprek; digitale reader;  ex reiskosten.
Half jaar gratis advies en ondersteuning na de training.