In gesprek met ouders

... ontmoet je ook jezelf.

Een gezamelijke ouderbijeenkomst waarin ouders en pedagogisch medewerkers elkaar ontmoeten rond om thema's als grenzen stellen, scheiding,  onmacht in de opvoeding en het bespreekbaar maken van zorgen. Welke dilemma's ervaren ouders en pedagogisch medewerks hier bij? In deze ouderbijeenkomst maken we dilemma's bespreekbaar waardoor begrip ontstaat. Het is daarna minder moeilijk om in de dagelijkse omgang gedrag bespreekbaar te maken.
 
Als het om kinderen gaat roept zorg delen vaak weerstand op. Herkent u dat?
Angsten als: ‘Misschien wordt de ouder wel boos!’ of ‘Als mijn kind maar geen stempel krijgt!’
Welke voorwaarden schept u om een uitwisseling met ouders op gang te brengen?

Doelen van deze bijeenkomst zijn:
(a) ouders en pedegogisch medewerkers in gesprek laten gaan rondom onderwerpen die onze aandacht vragen
(b) begrip en draagkracht creëren als het gaat om gedrag & zorg ten aanzien van kinderen
(c) gezamenlijkheid als het gaat om opvoeden & zorg delen
(d) emotionele veiligheid waarborgen tussen pedegogisch medewerkers en ouders

Kernwoorden zijn: contact, aandacht & veiligheid.

Onderwerpen kunnen zijn: