Opvoeden vanuit je HART

Heling - Aandacht - Relatie - Trouw - Humor - Acceptatie - Ruimte - Toewijding

Is de titel van een unieke ouderbijeenkomst. Aan de hand van Het gedicht ‘Opvoeden vanuit je HART’. (Dat vanuit de bovenstaande thema's is in 2013 is ontstaan. Het gedicht is een weerspeigeling van mijn persoonlijke zowel als mijn beroepsachtergrond. kind, man, vader, pedagogisch medewerker, speltherapeut en trainer) gaan met elkaar in gesprek over de waarden en de dynamiek die het opvoeden van onze kinderen met zich meebrengt. 

Voor 'ouder zijn' is geen school. Je draagt over wat je van jouw ouders heb meegekregen of in jouw omgeving hebt gezien of wat je geloof jou voorschrijft. Anderen mensen besluiten het heel anders te gaan doen. Of je het goed doet...?? Dat merk je pas later. 
Er zijn wel heel veel cursussen die de meeste mensen pas gaan doen als een situatie al uit de hand is gelopen.

Het is mijn missie preventief het gesprek over opvoeding te voeren, op een manier die lijdt naar kwetbaarheid, verbondenheid en begrip. Vandaar uit ontstaat kracht, inzicht en verandering, of dan wel bevestiging. De bijeenkomst is voor een ieder die zich verbonden voelt met het thema opvoeden. Je krijgt: stof tot nadenken mee, antwoorden op vragen, een gesprek over waarden, inspiratie, praktische tips, steun en motivatie, verbinding, de kans om ervaringen te delen. Wat ik met deze bijeenkomst wil terug brengen is, De gedachte dat je opvoeden samen doet. Naar de beroemde uitspraak : ”it takes a village te rase a child”.

Met deze ouderbijeenkomsten wil ik doorbreken alleen vanuit ‘het kind’ naar een situatie te kijken. En dat is eng, spannend zo je wil. Het doet een beroep op het kijken en nadenken over je eigen handelen. Door jezelf de vraag te stellen: “ Wat maakt dat m’n kind niet naar me luistert?” Wat zou ik in mijn gedrag of communicatie kunnen veranderen?
Gedurende de avond zullen we met elkaar over de bovenstaande thema's praten en deze gebruiken om te kijken naar jou eigen situatie. Vanuit mijn rol als vader/ speltherapeut/ opvoed-coach zal ik zowel praktische handvatten en communicatie aanreiken om de belevingswereld van kinderen of de interactie verwoorden.Het gedicht is in kaart-vorm te koop.
Hiermee kunt u in huiselijk kring het gesprek over situaties, gevoelens en waarden over opvoeding op een andere manier voeren. 


Praktische informatie

- Kinderopvang en primair onderwijs.
- De bijeenkomst duurt 2,5 uur.
- Het is een interactieve bijeenkomst waarin ouders en of leerkrachten aan de hand van verschillende werkvormen met elkaar in gesprek gaan.
- De bijeenkomst is bestemd voor alleen ouders, en voor ouders en leerkrachten samen. Dat laatste heeft de voorkeur). 
- Ik geef de bijeenkomst op locatie. 
- De kosten zijn € 265,00 incl btw; ex reiskosten. 
- incl.: hand-out voor de ouders. 9 overwegingen en tips.
- Het gedicht is voor € 1,00 te koop.
- De kaartenset is voor € 10,00 te koop