‪Training Aandachtsfunctionaris‬

training aandachtsfunctionaris
De Training directe-Aandachtsfunctionaris bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur. Deze training is voor personen die een leidende rol hebben in het proces rondom ‘zorg voor kinderen’. Dit kunnen intern begeleiders, zorgcoördinators, locatiemanagers of adjunct-hoofden zijn. Zij zijn op de werkvloer het aanspreekpunt m.b.t. het onderwerp Kindermishandeling & Huiselijk geweld. Voor grote organisaties is het aan te raden ook een 'indirecte aandachtsfunctionaris' aan te stellen die zich richt op het maken van beleid en het ondersteunen van de directe aandachtsfuncionaris.

In de training wordt onder andere gebruik gemaakt van materiaal dat ontwikkeld is door Trainers Huiselijk Geweld. Er wordt tijdens de training naar een eindpresentatie toegewerkt (Het plan van aanpak: kindermishandeling op de kaart 2020 - 2021). Het implementatieplan dat gedurende de training wordt gemaakt kunt u direct uitvoeren op uw werkplek!! In de laatste bijeenkomst doen we ook een evatorpitch en een kennisquiz.

Wilt u een 'Incompany' training neem dan contact met mij op. 

Onderdelen in de training 

Dagdeel 1 - kindermishandeling

De taak en jouw rol als aandachtsfunctionaris
Plan van aanpak: Implementatieplan maken voor jouw organisatie. 
Wat doet het thema met jou?
Wat is jou motivatie om aandachtsfunctionaris te worden?
Vormen van kindermishandeling, Risicofactoren, gevolgen & cijfers.
Normen en waarden - Is kindermishandeling cultuur bepaald?
Kenmerken van kindermishandeling (speciale aandacht)

Dagdeel 2 - Huiselijk Geweld in al z'n vormen

Huiselijk geweld - vormen van huiselijk geweld worden besproken- incl Smart HG - sipraal van geweld
‘De aangesperpte meldcode’ Het afwegingskader - Meldcode check
Acute en strucuturele onveiligheid & meldnormen
Veilig Thuis - Telefonisch consult met het frontoffice (Q&A)

Dagdeel 3 - In gesprek met ouders en Trainersacteur 

Praten over zorg en vermoedens van geweld vraag net even iets anders?!
Gespreksvoering met ouders/ kinderen, theorie en praktijk. 
Ouders/ kinderen informeren over de meldcode
Oefenen met werkvormen. Elke deelnemer bereid een werkvorm voor en voert deze uit.

Dagdeel 4 - Het coachen van collega's

Het coachen van medewerkers:
Hoe hou ik het thema kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda?
Oefenen met werkvormen. Elke deelnemer bereid een werkvorm voor en voert deze uit.
Preventief werken binnen jouw instelling.
Gesprek leiden aan de hand van een stelling

Dagdeel 5 - Spin in het web

Casus adhv de 5 stappen van de meldcode en het afwegingskader
Pesten en (vecht)scheiding in relatie tot kindermishandeling
Implementeren & borgen van de meldcode;
profileren als Aandachtsfuntionaris
Dilmma's bespreekbaar maken.
Dossiervorming, privacy

Dagdeel 6 - Alles komt samen

Kennisquiz, kindermishandeling & huiselijk geweld, meldcode en Veilig Thuis
Samenwerken met het netwerk
Presentatie van jouw plan van aanpak
Elevator pitch

Ik geef deze training inmiddels 12 jaar. De dynamiek van deze training is zeer krachtig. Er is ruimte voor een traan en een lach. Ik merk dat de deelnemers tijdens de training dichter tot elkaar komen. Tijdens de training besteed ik veel aandacht aan ‘ Emotionele Veiligheid’.
De centrale vraag is: Hoe geef ik invulling aan mijn taak van 'Aandachtsfunctionaris'

Ik kruip tijdens de training regelmatig in de rol van ‘train de trainer’. Ik leg uit wat maakt dat ik ‘op een bepaalde manier reageer’ of ‘waarop te letten als jezelf voor de groep staat en het proces begeleidt’. Tijdens de training is er aandacht voor jouw attitude ten aanzien van het thema kindermishandeling en huiselijk geweld. Het gaat er niet om hoe vaak we een melding doen, nee, de insteek is hoe we de meldcode zo kunnen inzetten dat het niet tot een melding komt. 

Alleen door samen te werken met ouders, kinderen, collega’s & Veilig Thuis kunnen we geweld
in afhankelijkheidsrealties stoppen.

Eerst volgende training: 30 nov - 7 dec & 14 dec 2022 - 09:30 tot 16:15 
Kosten per deelnemer: € 735,00 incl. 21 % btw. -  3 trainingsdagen - incl. koffie, thee en een koekje en een lunch.
Certificaat Trainers Huiselijk Geweld en een uitgebreide reader!
De training gaat door bij 4 deelnemers. 
Ik ben aangesloten bij trainersgroep: Trainers Huiselijk Geweld (THG) Licentie 2022