Intervisie voor aandachtsfunctionarissen

Als aandachtsfunctionaris maak je veel mee. Je zal regelmatig voor interessante vraagstukken komen te staan.
Er zullen situatie zijn die je emotioneel raken, en de thema's: meldcode, kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda houden heeft ook zo zijn eigen dynamiek en aandacht nodig.

In gesprek gaan met andere aandachtsfunctionarissen kan je helpen, steunen en op ideëen brengen. De intentie is dat jullie zoveel mogelijk zelf situaties inbrengen. Mijn rol is vragen stellen, onderwerpen aansnijden, en meedenken met wat jullie nodig hebben om je taak in de praktijk te kunnen uitvoeren. 

In bijeenkomsten van 2 uur kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- Je taak inhoudelijk, Wat maak je mee?
- situaties waarmee jullie te maken hebben gehad  
- situaties die nu spelen. 
- Hoe hou ik de meldcode onder de aandacht van de medewerkers?
- Hoe maak ik kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar?
- implentatie en borging
- inhoudelijke onderwerpen
- nieuwe onwikkelingen
- Hoe zorg ik voor een open bespreek-cultuur?
- open inbreng

Om naar situatie te kijken worden o.a. de succesgerichte intervisie, de dilemma intervisisie of de incidentmethode gebruikt

De eerste twee bijeekomsten zijn op: (losse bijeenkomsten)
Dinsdag 6 oktober 2020 van  15:00 tot 17:00
Vrijdag 16 oktober 2020 van 09:00 tot 11:00


Kosten € 55,00 per persoon  aanmelden via mail

Er wordt rekening gehouden met de Corona maatregelen. 

Adres:
ondernermershuis Birksteaten 
Birkstraat 95-19
3768 HD Soest