Bijscholing: 
Kinderverwaarlozing, kindermishandeling & huiselijk geweld

ON-line bijscholing 'veilig thuis in Corona tijd' 

Woensdag 21 maart 2021 van 14:00 tot 17:00

Wat komt aan bod:
- Kinderverwaarlozing
- Ruimte voor eigen inbreng
- De dynamiek van deze tijd. 
- Welke signalen kan ik wel zien?
- acute en structurele onveiligheid
- Hoe de meldcode te gebruiken in Coronatijd.
- Telefonisch in gesprek met ouders over hoe het gaat. Do's en don'ts
- In breng van casuïstiek

Prijs per persoon € 75,00 (betalen via tikkie) 
Deze ON-Line bijeenkomst kan ook incompany gegeven worden.

inschrijven: veilig thuis in Corona tijd

-------------------------------------------------------------------------------
Jaarlijkse bijscholing is in de wet meldcode verplicht gesteld. De ervaring leert dat als je niet bijschoolt de allertheid op het onderwerp wegzakt.
Als u medewerkers de basistraining hebben gevolgd, dan is het vervolgens nodig hoe uw medewerkers praktisch met de meldcode aan de slag gaan. In veel situaties hoor ik dat gespekken voeren met ouders als meest lastig wordt ervaren. Daarnaast blijkt dat collega's onder elkaar ook niet altijd hun zorgen of angsten ten opzichte van een kind of het gezin bespreekbaar maken. Signaleren vraagt moed.

- Dit zijn de vormen van bijscholing die ik op maat aanbied. 
- Kinderverwaarlozing: psychische, fysiek & pedagogisch
- KinderMishandeling: psychische en fysiek
- pesten en scheiden in realtie tot kindermishandeling
- seksueel misbruik en getuigen van huiselijkgeweld
- andere vormen van kindermishandeling
- moededige meldcode gesprekken
- Open bespreek-cultuur
- methode 'Pak Vast'
- methode 'siganelenspel'
- Route 2 en 3 van de meldcode
- kindermishandeling en huiselijk geweld begrijpen
- kind- oudermishandeling
- de stappen van de verbeterde meldcode & Veilig Thuis
- Quiz melcode kindermishandeling en huisleijk geweld

Het zou zeker mogelijk zijn nog andere onderwerpen aan dit lijstje toetevoegen. 
Als u contact met mij op neemt zal ik u meer over de inhoud van een ondewerp vertellen. Het is mogelijk onderwerpen met elkaar te combineren.  Staat het onderwerp dat u onder de aandacht wil brengen er niet bij, neem dan contact met mij op. Ik werk vanuit de gedachte 'minder is meer'.
Voor open aanbod zie de agenda.

Planning scholing meldcode.
"Hoe gaan we dit jaar de scholing voor de meldcode regelen?"
"Zullen we daar samen eens naar kijken...."

Het voordeel voor u is dat u niet meer hoeft na te denken over hoe de scholing te regelen. Als de data en de locatie(s) zijn afgesproken,
hoeft u alleen nog maar uitnodigingen aan de deelnemers te versturen. De rest verzorg ik voor u.
- een meldcode check
- alle medewerkers (directie en mederwerkers) doen een meldcode quiz  
- een onderzoek naar de wensen ten aanzien van scholing rondom de meldcode.
- het verzorgen van scholing
- open bespreek-cultuur
- bewijzen van deelname en readers
- het verzorgen van team ondersteuning
 
Samen maken we voor een aantal (2 ,3 of 5 jaar) een meldcode-scholingsplan waar u nauwelijks omkijken naar heeft! 
Intresse? mail of bel 06 - 4897 6542

Online scholing is mogelijk.