Basistraining signaleren Huiselijk Geweld

Een training over huiselijk geweld is maatwerk! En dat is wat ik u bied. 
Naar gelang uw vraag stel ik een training waarin de verschillende vormen van huiselijk geweld worden besproken. 

Een training over het onderwerp huiselijk geweld helpt u en uw medewerkers vertrouwd raken met dit gevoelige onderwerp die zich in zoveel vormen uitsplitst. De training biedt praktische handvatten om signalen van huiselijk geweld te herkennen, handelingsverlegenheid op te heffen en het gesprek met de betokken personen te voeren. De ‘wet meldcode’ is de leidraad voor de training. Elk werkveld/instelling heeft zijn eigen protocol (gebaseerd op ‘de wet meldcode’). In de training wordt dat protocol gebruikt. 

- Dagdeel 1: huiselijk geweld: - signaleren & signalen - vormen - cijfers - atitude 
- Dagdeel 2: handelen: werken met ‘De wet meldcode’ & 'Veilig Thuis'
- Dagdeel 3: communicatie: in gesprek met betrokkenen
- Dagdeel 4: casustiek en open bespreek-cultuur

In de wet meldcode is jaarlijkse scholing van medewerkers verplicht gesteld.

De Basistraining Huiselijk Geweld heeft als uitgangspunt vier bijeenkomsten van drie uur. Het is zeker mogelijk om voor een andere opzet te kiezen, nagelang de kennis van uw medewerkers. In overleg met u zal ik een optimaal programma samenstellen waardoor een maximaal leereffect behaald kan worden. Het materiaal dat ik gebruik komt onder andere van ‘Trainers Huiselijk Geweld (THG)’. Het materiaal wordt jaarlijks herzien en is dus actueel. De deelnemers ontvangen een reader en THG-certificaat.

De training is opgebouwd met een goede balans tussen actief oefenen, video, discussie en theorie. De training is geschikt voor elke beroepsgroep. 

Onderwerpen in de training zijn onder andere:
vormen van Huiselijk Geweld - ouderenmishandeling - loverboy/girl - kind - oudermishandeling - Partner en expartner geweld - ea.
siganeleren en signalen
angsten & vooroordelen
observeren & rapporteren
omgaan met normen en waarden
Kenmerken van Huiselijk Geweld
dilemma's
risico & beschermende factoren
gevolgen en cijfers
casuïstiek
film, audio
‘De Wet meldcode’ (het stappenplan) & Het Afwegingskader
de werkwijze van 'Veilig Thuis' (adviesgesprek; telefonisch of live)

communicatie:
– hoe praat je met betrokkenen over zorg of een vermoeden van vormen van geweld.
– met collega’s & hulpverleners.

Tegen een meerprijs:
Het is mogelijk om de training te combineren met een E-learing. € 30,00
Het is ook een optie om met een acteur te werken. € 350,00 ex btw

Mail of bel voor een offerte op maat. 06-4879 6542