Trainingen -
Signaleren Kinderverwaarlozing & Kindermishandeling‬  

Doelgroep:
kinderopvang - Primair onderwijs - voorgezet onderwijs - MBO en HBO

Omdat signaleren van Kinderverwaarlozing & kinderemishandeling niet gemakkelijk is heeft het ministerie van VWS  in 2005 een meldcode (stappenplan) opgesteld om beroepskrachten te ondersteunen bij het signaleren van Kinderverwaarlozing, Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Dit houdt in dat elke instelling waar beroepskrachten met kinderen werken verplicht zijn om ‘de Wet Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld' te hanteren en alle medewerkers jaarlijks te scholen. In 2019 is de meldcode verbeterd met het Afwegingskader. Tijd om uw personeel bij te scholen!

De meldcode borg je het best door alle (nieuwe) medewerkers een basistraining te geven, en dan jaarlijks een bijscholing op een onderwerp. 
Basistraining Meldcode Kinderverwaarlozing, Kindermishandeling & Huiselijk Geweld 
Training a 3 of 4 dagdelen a drie uur. Nagelang de kennis van de deelnemers: 
signalen & signaleren - handelen: Veilig Thuis & de meldcode - gespreksvoering - open bespreek-cultuur.


Stel uzelf de volgende vragen:
- Hoe leeft de meldcode kindermishandeling & huislijk geweld bij mijn medewerkers?
- Weten de medewerkers waarvoor Veilig Thuis benaderd kan worden? 
- Kennen ze de stappen van de meldcode en het Afwegingskader?
- Worden zorgen of signalen van Kinderverwaarlozing, Kindermishandeling bespreekbaar gemaakt?
- Worden veroedens van geweld, misbruik, verwaarlozing of nalatigheid bespreekbaar gemaakt?

Scholing signaleren Kinderverwaarlozing, Kindermishandeling & Huiselijk Geweld 
Een algemene of specifieke bijeenkomst van minimaal 2 uur. (Als men nog niet eerder is getraind)
In minimaal twee uur wordt De Wet Meldcode Kinderverwaarlozing, Kindermishandeling en Huiselijk Geweld uitgelegd. De insteek is het praktisch werken met De wet meldcode (het stappenplan). Aan de hand van casuïstiek, een powerpoint en werkvormen leren de deelnemers de Inhoud van de meldcode kennen en toepassen.


De meerwaarde van een face-to-face training
Op Kinderverwaarlozing, Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ligt nog steeds een lading, of danwel een taboe. Door Kinderverwaarlozing,  Kindermishandeling & Huiselijk Geweld bespreekbaar te maken kunnen we stappen zetten om geweld ten aanzien van kinderen te verminderen. Dat gaat niet tijdens een E-learing. Dan doe je wel kennis op, je maakt alleen niet de verbinding dat dit onderwerp nodig heeft. Wel Kan ik vooraf de training een toets afnemen via Google Froms. Naar aanleiding van de antwoorden stel ik dan een programma samen.

Bekijk in de agenda het open aanbod.