Werkwijze

Op de bijeenkomsten zult u ouders, familieleden en verzorgers of geïnteresseerden ontmoeten. Aangezien opvoeden ons allen persoonlijk raakt vind ik het belangrijk dat er tijdens de bijeenkomsten een veilige sfeer is, waarin een ieder gerespecteerd en geaccepteerd wordt. Voor mij betekent dit dat ik alert zal zijn op oordelen, invullen en ongevraagd advies geven en ‘Ja, maar…’.
Aan het begin van de bijeenkomst maken we groepsafspraken op basis waarvan de bijeenkomst gehouden zal worden.
U kunt de bijeenkomst zien als een interactieve lezing, er wordt theorie behandeld, er worden praktische voorbeelden gegeven, er is veel ruimte voor eigen inbreng en vragen.
Opvoeden bestaat voor een zeer belangrijk deel uit communicatie. Aan communicatie zal veel aandacht besteed worden. Onder andere denk ik met u mee over hoe u vragen anders kunt formuleren. Tijdens de bijeenkomsten zal ik hier actief op ingaan.

De opbouw van een bijeenkomst

Voorstellen; introductie van het thema (video, verhaal, literatuur, casus, ect) naar gelang de grootte van de groep; plenair of in subgroepen in gesprek gaan aan de hand van vragen en/of stellingen. Ingaan op thema’s die dan naar boven komen. Een pauze. En dan het tweede deel. Elke onderwerp heeft zijn eigen dynamiek en bepaalt de structuur van de bijeenkomst, afwisseling zal er in ieder geval zijn.

Het kan zijn dat men met al te hoge verwachtingen naar de bijeenkomst komt. Dat wil ik graag temperen. Ook al zou ik dat graag willen, ik heb geen hoge hoed met DE oplossing daarin voor uw situatie. WEL heb ik het vermogen om samen te kijken en mee te denken in uw situatie, en de mogelijkheden te onderzoeken die u, en de ouders zouden kunnen helpen. Ik werk ernaartoe dat men de kracht en ook de antwoorden in zichzelf vindt of in gezamenlijkheid met de groep. Een oud principe is: opvoeden doe je niet alleen. Dat werd vroeger door een heel dorp gedaan. Iedereen heeft een eigen rol.

Ik kan van tevoren niet aangeven wat iemand mee zal nemen naar huis, dat is voor een ieder anders. Het is mijn intentie een ieder voeding aan te reiken; u gaat naar huis met een aantal praktische handelingen, tips waarmee u thuis aan de slag kunt. Daarnaast is het uitwisselen en het samen lachen en reflecteren op ons eigen gedrag een goede manier om lucht te geven aan de dagelijkse praktijk van het opvoeden.

Na de bijeenkomst

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt tijdens een bijeenkomst; we stellen ons allemaal kwetsbaar op. Het kan weleens gebeuren dat u na een bijeenkomst zich onprettig blijft voelen door verdriet of oud zeer dat naar boven kwam. Schroom dan niet om contact met mij op te nemen!